cadis.bg – официален сайт на продукта CadIS

CadIS е специализиран софтуер за работа с географски данни в областта на земеделието: за очертаване на граници и площи на земеделските парцели, контрол и управление на обработката им и за кадастъра: изготвяне на проекти, създаване на планове, предпроектни проучвания и географски анализи.


  CadIS импортира данните за имотите от ОСЗ по Наредба 49

  Семинар-обучение на 11.08.2015г.

  АГКК въвежда КС 2005, CadIS е готов за това

  Статии

  Новото в CadIS6

CadIS за земеделие

CadIS позволява на земеделците да очертават обработваните от тях блокове и да описват агротехническите мероприятия с цел поддържане на земята в добро агроекологично състояние и за регистрация в ИСАК.

 Още...

CadIS за кадастър

CadIS служи за създаването на цифрови модели на кадастрални карти съгласно утвърдените национални стандарти за файлове и картен материал. С CadIS е изработен кадастъра на някои от най-големите градове в страната.
  Още...

CadIS за GPS

CadIS се интегрира директно с всякакви GPS устройства и автоматично трансформира координатите между български и международни стандарти. Измерените следи могат автоматично да се затворят в полигони.
 Още...

CadIS за анализи

CadIS дава възможност за сложни пространствени анализи – изчисляване на геометрични сечения, сравнения между контури и съпоставяне на кадастъра с данни от други системи в международни формати.

 Още...

Условия за ползване      |      Контакти      |      © 2011-2015 БСТ ЕООД      |