14.11.2013 | Публикувано в Новини

От м. октомври 2013 г. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) предлага безплатно услугата по автоматично изтегляне на данните за декларираните площи от земеползвателите за подпомагане по линия на директните плащания за Кампания 2013 г. Така всеки земеделец, който е декларирал площи за подпомагане през 2013 г., може да си ги изтегли на своя компютър и да ги ползва като основа за предстоящата кампания през 2014 г.

Данните се получават от Системата за индивидуална справка по Директни плащания. За да се влезе в нея са необходими УРН, последните 4 цифри от ЕГН или БУЛСТАТ, и Персоналния код от Заявлението за директни плащания. Подробности за начина на достъп до цифровите данни на очертаването могат да се прочетат в публикуваната инструкция.

Получените контури са в ZIP архив, който съдържа SHP файл с очертаните граници на обработваемата площ. CadIS може да импортира този файл и той да се използва като база за нанасяне на корекции за следващата стопанска година. Това е една добра възможност за българските фермери да си спестят значителни усилия при подготвянето на данните за кандидатстване за кампанията за директни плащания през 2014 г.