Български софтуерни технологии ЕООД (БСТ) – създател на продукта CadIS

Програмният продукт CadIS е разработен и поддържан от фирма Български софтуерни технологии ЕООД (БСТ). Фирмата е създадена през 1995 година от Бисер Балчев. Още от създаването си, компанията фокусира огромна част от своите усилия в научни изследвания и разработка на уникални компютърни алгоритми, които дават възможност за по-бърза и по-точна обработка на сложни и изключително обемни графични данни.

Във фирмата работи сплотен екип от професионалисти с дългогодишен професионален опит и сериозна подготовка по математика и информатика. По-голямата част от екипа са възпитаници на СУ „Св. Климент Охридски“.

Цели и фокус на компанията

БСТ има за цел постоянното повишаване на ефективността на работата на своите клиенти и затова поддържа активна връзка с тях. Компанията е отворена към всякакви конструктивни предложения. Затова и всяка нова реализация на продукта включва функции и идеи, предложени от самите клиенти.

Фирмата създава дългосрочни и стабилни партньорски взаимоотношения с клиенти си, като предлага постоянна подкрепа в тяхната работа – съвети, консултации, обучения и други специализирани услуги – и винаги е готова да се притече на помощ в критични ситуации.