другите за нас, медии

CadIS е продукт, който се ползва от много потребители в различни области. Представяме ви независими мнения и препоръки от клиенти, медии и служебни лица, доверили се на CadIS. В тях се потвърждава ползата от работата с програмата, точността, бързината и обективността, на които може да се разчита винаги.

Ето какво казват другите за нас:

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) в свое решение № РС-042-16-021 от 2016 г. цитира CadIS като инструмент, с който коректно и точно се извършват служебните разпределения на масивите за ползване на земеделските земи и с който не може да бъде извършена злоупотреба. Оригиналният източник е 2016 – Решения от архива на КПУКИ.

Сайтът sinor.bg публикува статия, в която се указват сроковете и правилата за подаване на декларации за обработваната земя и сключване на доброволни споразумения. Медията препоръчва използването на CadIS като най-подходящия продукт за изготвянето на доброволните споразумения, тъй като CadIS извършва автоматично и оптимизирано настаняване, както и изготвянето на всички необходими документи и баланси.

В статия за Агро вестник, младото семейство Нели и Иван Чавдарови, които работят като земеделски производители, споделят, че ползват CadIS за изготвяне на споразумения. Според тях с CadIS се работи бързо и точно, и закупуването му си струва инвестицията.