Клиенти на CadIS

CadIS е продукт, който има приложение в различни дейности, свързани с обработването на географски данни и кадастрална информация. Наши клиенти са представители на държавната и общинска администрация, кактои множество частни фирми, занимаващи се с геодезия, архитектура и земеделие. Тук споделяме накои от най-известните от тях.

Държавна администрация

Местна администрация

Геодезически и проектантски фирми

Земеделски производители и АДСИЦ

Партньори

Успехът на нашия продукт се дължи и на подкрепата на нашите партньори – фирми, с които работим заедно и си помагаме взаимно в развитието и популяризирането на нашите продукти и услуги.

Консултантска агенция Аргус – изработване на кадастрални карти.

РамСофт – официален партньор за обучения, консултант по ползваемост и интернет маркетинг.

Абеатус – официален консултант по изготвяне на техническа документация и сертифициране на софтуерни системи.

Геотрейд – официален дистрибутор на програмата GPSTran за трансформация на данни за GPS устройства Garmin, официален представител на Garmin за България.

Геотренд – официален дистрибутор на CadIS за североизточна България.

Гебо Консултинг – партньор по изработване на доброволни споразумения в област Бургас, Стара Загора, Пловдив. Тел 0899853953