Разделяне на модули

Продуктът CadIS е разделен на модули с цел да се даде възможност на клиента да избере гъвкаво и ефективно решение, отговарящо най-пълно на неговите нужди и на възможно най-ниска цена.

Структура на CadIS

Системата се състои от един главен модул, наречен ядро, и няколко допълнителни. Ядрото съдържа всички основни функции за работа с графични и кадастрални обекти, и табличен браузър, с помощта на който се правят мощни анализи върху текстовата информация за обектите. Допълнителните модули са предназначени за тесните специалисти, които имат по-специфични нужди.

Някои от тях предлагат функции, характерни за определени видове дейности. Такива например са модулите: ЗемеползванеКартно оформление, Конвертор на растерни карти, Релеф и Верткална планировка. Други са предназначени за силно напреднали в работата с CadIS професионалисти. Такива са например модулите Потребителски таблици, CoGo, GPS и Печат.

При закупуване на продукта, клиентът може да избере ядрото плюс онези допълнителни компоненти, които реално са му необходими в работата. При нужда, могат да бъдат закупувани още допълнителни модули по всяко време, които директно се интегрират в текущата инсталация.