В CadIS са заредени границите на областите, общините и землищата в България, местоположенията на населените места, публикуваните от АПИ пътища и публикуваните от ГВА зони с ограничения за летене с дрон. По подразбиране пътищата и зоните с ограничение за летене с дрон са изключени от визуализация. Работата с тях е налична през модула „Административна карта“.

Административна карта

Модулът дава възможност за:

  • Намиране на местоположението на селище, землище или община
  • Визуализация на административната структура на страната
  • Автоматично определяне на ЕКАТТЕ на землището при чертане
  • Визуализация на пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа
  • Визуализация на зони с ограничения за летене с дрон

Точността на границите в CadIS е от порядъка на 10 метра и служи само за ориентация. За по-голяма точност трябва да се използват кадастрални данни.

Това видео показва как се работи с модула Административна карта в CadIS за намиране местоположението на селища и землища в България.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi.

Вижте и другите видео филми.