В CadIS са заредени границите на областите, общините и землищата в България, както и местоположенията на населените места. Работата с тях е налична през модула „Административна карта“.

Административна карта

Модулът дава възможност за:

  • Намиране на местоположението на селище, землище или община
  • Визуализация на административната структура на страната
  • Автоматично определяне на ЕКАТТЕ на землището при чертане

Точността на границите в CadIS е от порядъка на 10 метра и служи само за ориентация. За по-голяма точност трябва да се използват кадастрални данни.

Това видео показва как се работи с модула Административна карта в CadIS за намиране местоположението на селища и землища в България.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi.

Вижте и другите видео филми.