CadIS – право за ползване

За да се ползва CadIS е необходимо да се получи право на ползването му, което се предоставя по следните начини:

 1. Закупуване на лиценз, което е обвързано със следните права и задължения:
  1. Неограничено право на ползване;
  2. Безплатно получаване на обновления за първата година;
  3. За прехвърлянето на лиценза от един на друг компютър се дължи такса;
  4. Заплаща се годишна такса за получаване на обновления след първата година;
  5. За да се поднови прекъснатото получаване на обновления е необходимо да се заплатят дължимите годишни такси;
  6. Безплатно прехвърляне към дългосрочно наемане на лиценз, за да може да се споделя;
 1. Дългосрочно наемане на лиценз, което е обвързано със следните права и задължения:
  1. Заплаща се начална такса с включен абонамент за първата година;
  2. Заплаща се годишен абонамент, който се дължи преди изтичането на платения срок;
  3. Необходима е периодична интернет свързаност за проверка на лиценза;
  4. Възможност за споделяне, за което се заплаща такса за регистрация на нов компютър;
  5. Възможност за резервиране на лиценза без проверка по интернет до две седмици, но без рестарт на компютъра;
  6. Безплатно получаване на обновления през целия срок за ползване;
  7. Ако не се поднови абонамента преди изтичане на заплатения период, то лицензът се превръща във временно нает със съответните права и задължения;
 1. Временно наемане на лиценз, което е обвързано със следните права и задължения:
  1. Временно ползване на CadIS с максимален срок от една година;
  2. Необходима е периодична интернет свързаност за проверка на лиценза;
  3. Възможност за споделяне, за което се заплаща такса за регистрация на нов компютър;
  4. Възможност за резервиране на лиценза без проверка по интернет до две седмици, но без рестарт на компютъра.
  5. Безплатно получаване на обновления през целия срок за ползване;
  6. Възможност за удължаване на срока за ползване с доплащане на средномесечна вноска според първоначалния лиценз за всеки месец удължаване;
 1. Предплащане на определен брой часове за работа с CadIS в рамките на няколко месеца, което е обвързано със следните права и задължения:
  1. Максималният брой месеци е ограничен до 12;
  2. Необходима е периодична интернет свързаност за проверка на лиценза;
  3. Възможност за споделяне, за което се заплаща такса за регистрация на нов компютър;
  4. Възможност за резервиране на лиценза без проверка по интернет до две седмици, но без рестарт на компютъра;
  5. Безплатно получаване на обновления през целия срок за ползване;
  6. Възможност за удължаване на срока за ползване с доплащане на средномесечна вноска според първоначалния лиценз за всеки месец удължаване;
  7. Възможност за добавяне на часове за ползване с доплащане за всеки допълнителен час на часовата ставка според първоначалния лиценз;