Предназначение на модул Земеползване

Модул Земеползване е предназначен за създаване и поддържане на информация за обработваните от земеделците площи. В него са включени очертанията на площите, получени или с GPS измервания по контура, или по следите на обработката. Те автоматично се преобразуват в полигони на блокове земеделска земя. Така получените площи могат да се експортират в SHP формат за регистрация в ИСАК.

CadIS поддържа данни за културите, обработките и проверките през различните стопански години. Към всяко мероприятие могат да се прикачат и следи, получени от GPS устройствата на машините, с които е извършвана обработката, ако потребителят разполага с такива.

Системата предлага на потребителите различни функционалности за автоматична проверка за корентност на контурите. Това могат да бъдат:

  • автоматична проверка за пресичания между отделните блокове земя
  • сравнение на контурите от обработките и номиналния контур на блока земеделска земя.

Потребителят получава нагледна информация за евентуалните несъответствия, тъй като те се визуализират на екрана и могат лесно да се коригират.

Системата автоматично изготвя дневниците за Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и подробни справки, нужни на ръководството за вземане на решения по управление на земята.

Това видео демонстрира възможностите за използване на контура от проведена обработка.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.