Същност на модул Облак точки

В крак със съвременните тенденции при работа с пространствени данни е разработен модул за работа с 3D облаци от точки в CadIS.

За нагледно запознаване с възможностите на модула е налична Power Point презентация, налична за сваляне от тук.

Модулът включва следните възможности:

  • Изчитане на облак от точки от .LAS файл (с поддръжка на атрибути като цвят, интензитет, клас и допълнително дефинирани) и запис във вътрешен за системата .CCF файл с трансформация на координатната система;
  • В режим редакция са налични различни настройки за визуализацията по даден атрибут;
  • В тримерния преглед може да бъде настроен цвета на фона, а цветът на точките е според текущо избрания атрибут за визуализация;
  • Зареждане на голям брой .CCF файлове в системата.
  • Експорт на .CCF файл в .TXT файл.
  • Алтернативно включване/изключване на визуализацията на заредените .CCF файлове.
  • Тримерен преглед на избрана област от точки. При въвеждане на точка в системата може да се използва тримерния изглед за избор на точка.
  • 2D визуализация на разреза на различна височина за премахване на растителност и други ненужни обекти, за да могат да се видят добре огради, сгради и други важни обекти.

Приложение на модул Облак точки

Функциите на модула могат да се използват например за по-бързо и лесно оцифряване на обекти, които са заснети с наземни или въздушни лазерни системи, които генерират тримерни облаци с огромен брой точки, чрез редуциране на голяма част от излишните точки получени от растения, отражения от стрехи, вътрешни стени в сгради и други паразитни точки.

Видеото по-долу показва зареждане и визуализиране на CCF файл с облак точки в 2D и в 3D в CadIS.

Наличен е и демонстрационен 3D CCF файл, който може да се зареди в демо версията на програмата.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.