Компоненти на основния модул на CadIS

Ядрото на системата се състои от няколко базови компонента. Те съставляват основната функционалност на CadIS и без тях продуктът на практика не може да работи. Това са:

  • Поддръжка на базови графични примитиви: точка, полилиния, текст и условни знаци – изобразяване, редакция, селекция, основни функции по изчисляване на дължина на контур и площ на затворена област.
  • Поддръжка на всички видове кадастрални обекти: землища, имоти, масиви, кадастрални райони, сгради, етажни схеми и пр., заедно с прилежащите им семантични данни – паспорти и собствености.
  • Релационна система за управление на базата от данни с поддръжка на графични таблици, мощни графична и текстова индексации.
  • Система за обмен на данни: импорт и експорт на нормативно изискваните файлови формати за кадастралните данни CAD, ZEM, KOR, KPT. Експорт на кадастралните данни в индустриалните формати DXF, TXT, SHP, MIF.
  • Табличен браузър, който представлява мощна система за търсене, обработка и прехвърляне на данни от и във системния клипборд.
  • Стандартни справки, регистри и баланси
  • Администраторски функции за възстановяване на данни, потребителски достъп, пакетиране, оптимизиране и индексиране на базите от данни.
  • Клиентска част на системата за достъп до сървърния модул.
  • Поддръжка на различни слоеве за разполагане на обектите и възможности за стандартно и потребителско оцветяване и създаване на тематични карти.

Това видео демонстрира възможностите за импортиране на данни от Разплащателна агенция в модула Земеползване за предишни кампании получени от Системата за електронни услуги на ДФЗ и изготвяне на тематични карти на блокове земеделска земя (различно оцветяване на БЗЗ по зададен критерий).

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.