Печат на карти върху различни принтери

Модулът за печат дава възможности за разпечатване на карти на всички принтери, които имат драйвери под Windows. За пренос на картите за печат в цифров вид, може да се използват и драйвери, които печатат в PDF файл (например безплатния PDF995) или директно изпращат факс.

CadIS може да управлява и принтери, които поддържат езика PCL5, за което предлага специфични настройки.

Режими на печат

Системата предлага 3 режима за печат:

  • Прозорец на чертежа. Задава се прозорец на цифровия модел и желан мащаб за печат. След това се пресмята размера на прозореца на хартията, като се запазва съотношението между координатите.
  • Прозорец на хартията. Задава се прозореца на хартията и желания мащаб, след което се изчислява прозорец от цифровия модел, от който се вземат онези обекти, които се побират в него.
  • Запълване на полето (FIT режим). При него избраното изображение на екрана се прехвърля върху картата, като се получават различни мащаби по X и по Y, т.е. изображението променя съотношението Х/У. Използва се при печат на схеми и ръчни скици.

Допълнителни опции за печат

Потребителят може прецизно да определи местоположението на чертежа върху листа, както и да променя мащаба. В системата са предвидени и допълнителни опции за печат като:

  • ротация – печат на пейзаж върху хартия, сложена като портрет;
  • отсичане – там, където е нарисувана линия от даден обект, да не се рисува друга, като обектите са подредени по приоритети;
  • параметър за апроксимация на дъгата – задава се максималното разстояние между дъгата и хордата на начупената линия, която я замества.

Опциите за печат, които са заложени в CadIS, покриват всички изисквания за разпечатване на карти според българската нормативна уредба и стандарти.