Задачи на модула за картно оформление

Модулът за създаване на картно оформление и разпечатване на карти осигурява бързата подготовка за печат на еднакви по вид карти от различни части на цифровия модел.

В него е вградено разпечатване на стандартните кадастрални карти в разграфката за КС1970 за мащаб 1:1000 и 1:5000 и за 2005 Кадастрална за мащаб 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000 и 1:50000, съгласно изискванията по ЗКИР. При това действие картата се подравнява по разграфката и автоматично се пресмятат нейния номер и номерата на съседните й карти.

Възможности на модула за картно оформление

Модулът за картно оформление дава възможност за създаване, редактиране и използване на готови картни шаблони. Потребителят въвежда само променливите текстове, а тяхното местоположение, центриране и шрифтове са посочени в шаблона.

Потребителят има възможност и ръчно да добавя, редактира, изтрива текстове, условни знаци, линии и всички други елементи от оформлението на картата.

Земеделските стопани могат бързо и лесно да си изготвят карти на обработваната от тях земя.

Картата може да се свали в pdf формат, а как се прави това може да се види в това видео.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.