Същност на модул Потребителски таблици

Модул Потребителски таблици представлява универсална географска информационна система, вградена в CadIS. Използвайки функционалностите на този модул, потребителят може да дефинира свои таблици, полета и типове данни извън изискваните по нормативните стандарти.

Данните могат да представляват геометрични обекти с прикачена към тях текстова информация или само текстови данни. Модулът поддържа вход и изход на данните от и към наложилите се формати DXF, SHP, MIF, TXT, DBF, SQL и CSV в цялата им пълнота.

Геометрични операции между обекти

Чрез този модул са реализирани геометричните операции между контурите: сечение, обединение, изваждане, покритие и сравнение.

Тук потребителят има следните възможности за прехвърляне на данни между таблици:

  • от една потребителска таблица в друга,
  • от и към стандартните таблици.

Едновременно с това могат да се прилагат различни специфични операции като генерализация и буфериране.

CadIS притежава и уникална функционалност за корекция на топологията и изчистване на данни със зададена от потребителя точност.

Този модул дава едни от най-мощните инструменти за обработка както на географски, така и на текстови данни. С негова помощ потребителят може да зарежда всякакви данни, да ги обработва и да предава във всяка структура, изисквана от неговия възложител.