Използване на растерни изображения в CadIS

В CadIS могат да се ползват за основа сканирани растерни изображения, сателитни или ортофото снимки, които са геореферирани.

За по-бързо изобразяване на екрана е разработен специален формат BGR, който позволява да се зареждат огромен брой фонови изображения и да се изобразяват за по-малко от секунда, независимо от мащаба. Основата може да бъде и разпечатвана по избор на потребителя.

Цифрова ортофото карта (ЦОФК)

Министерството на земеделието и храните предоставя възможност за закупуване на копия от цифровата ортофото карта (ЦОФК) във формат BGR.

Като цветови схеми картите могат да бъдат черно-бели, с 256 нива на сивото, 256-цветна палитра, 24- и 32-битови “True color”.

Всяка карта може ръчно да бъде калибрирана (премествана и мащабирана), за да се геореферира. След като са геореферирани, картите в BGR формат съдържат в себе си и своите координати, което дава възможност при зареждането им потребителят да избере само необходимите му карти за цифровия модел, с който работи.

Основата може да се включва или изключва от визуализацията както изцяло, така и поотделно за всяка карта.

Потребителят може да разпредели отделните карти в растерни слоеве, с което по-лесно да управлява изобразяването им.

Съществува и функционалност за експортиране на BGR файловете в стандартен BMP формат, като за геореферирани карти се добавя и файла с информация за координатите и размера на пиксела в TFW формат.

За запознаване с модула са предоставени безплатно растерни карти.

Това видео показва начина на ползване на модула при сравнение на двата вида карти

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.