растерни изображения

Конвертиране и изравняване на растерни карти

Модулът за конвертиране и изравняване на растерни карти служи за трансформация на суровите снимки в BGR формат и за изрязване на извънкартното оформление. Така отделните карти могат да се слепят в обща и непрекъсната основа.

Поддържаните формати за импорт са BMP и TIFF.

Автоматично конвертиране на геореферирани файлове

Ако входните файлове са геореферирани (тоест са съпроводени с TFW файлове или са във формат GeoTiff), конвертирането става напълно автоматично. CadIS автоматично конвертира всички файлове от папката в BGR формат без намесата на потребителя.

Ако входните файлове са сканирани карти с координатни кръстове потребителят се намесва смо при изравяняването. Той изравнява картите като изрязва рамковото оформление и посочва визуално местоположението на всеки кръст. По този начин се премахват грешките от сканирането. Уникалният метод за изравняване подобрява значително точността на изображението, която е съпоставима с нормативните изисквания за работа с кадастрални данни в дадения мащаб.

Растерните карти във формат BGR са готови за ползване.