Минимални технически изисквания

CadIS не е взискателна към наличния хардуер. Програмата работи на всички съвременни компютърни конфигурации, под всички версии на операционната система Windows за персонални компютри като Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8.1 / 10 / Server 2012 / 2016 / 2019 в 32- и 64-битовите им варианти.

Софтуерът заема около 300 MB на твърдия диск и използва около 100 MB оперативна памет. Не се ползват ресурсите на видеокартата.

Зависимост от обема на данните

Изискваните мощност на процесора и размер на твърдия диск зависят единствено от обема на данните. CadIS може да обработва огромно количество данни. Например в Министерството на земеделието и храните с CadIS се обработват географски данни за цялата страна. Това са десетки милиони графични обекти и още толкова текстови.

За работа с много голям обем от данни се препоръчва мощен процесор и повече оперативна памет, която се ползва от Windows за кеширане. Препоръчваме 64-битовата версия на Windows 10 като най-ефективна с поне 8 GB оперативна памет, както и SSD/NVMe хард диск. За по-голямото бързодействие на CadIS е по-важна скоростта на процесорното ядро, отколкото броя ядра.