3D Мрежа

Модулът 3D Мрежа представлява бъдещето в заснемането на сгради, паметници и други триизмерни обекти за целите на кадастъра. Източникът са фотограметрични данни от дронове във формат S3M (Supermap S3M SCP), SLPK (ESRI I3S SLPK), OSGB (OpenSceneGraph OSGB) и b3dm (Batched 3D Model) 3D Tiles, представляващи оцветени триизмерни триъгълници със сантиметрова точност. Веднъж направена триизмерна снимка остава завинаги. Тези данни се конвертират в специално разработен за бързодействие от екипа на CadIS формат M3D, след което се зареждат чрез меню Основа > Зареждане карта.

CadIS предоставя възможност за виртуална разходка в реалистичния триизмерен изглед и снапване към точки за очертаване на обекти.

Най-продуктивна е работата с „ренгеновия“ режим, в двуизмерния изглед ясно се виждат вертикалните стени на сградите.

На практика се изпълнява следната процедура:

  1. Заснемане с дрон в подходящ ден (100 ха/ден).
  2. Обработка на суровите данни до формат s3mb (работа в офиса).
  3. Оцифряване на контурите според изискванията на нормативната уредба (работа в офиса).

Тази процедура е значително по-бърза и по-евтина и най-важното е, че първичните данни винаги са налични и може да се направи сравнение между векторния модел и триизмерната снимка и при забелязани неточности могат да се нанесат поправки без да се ходи на терен.

Това видео показва начина на ползване на модула за оцифряване.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.

Демонстрираните сцени и видеото от модула 3D Мрежа на CadIS са от заснемане с камера ZenmuseP1 на дрон DJI Matrice 300 RTK , направено от нашите партньори .

Наличен е и демонстрационен M3D файл (4.88 GB), който може да се зареди в демо версията на CadIS. След стартиране се избира шаблона proBG_2005K.adb и после от меню Основа > Зареждане Карта, посочва се сваления M3D файл и после се визуализира с Лупа > Регенерация.