Предназначение на CadIS сървър

CadIS сървър е отделно приложение, което дава възможност на няколко потребителя да работят в обща база данни. Връзката между CadIS и CadIS сървър се осъществява през TCP протокол и по този начин няма ограничения за броя потребители на Windows. Всяка база данни работи в отделна нишка и тук е подходящо за сървъра да се използват процесори с няколко ядра.

Работа в сървърен режим

Функциите UNDO и REDO работят ефективно и в сървърен режим. Заключването става на ниво обект и то само, когато някой потребител реши да го редактира. Тогава обектът става недостъпен за редакция, но остава видим за другите потребители.

CadIS Server значително увеличава ефективността на работата, когато е необходимо за кратък срок много потребители да нанасят ръчно корекции върху една и съща база, като се избягват конфликтите от използването на общите данни.