Възможности на Модул GPS в CadIS

Модул GPS осъществява връзка с GPS устройства, като тя може да бъде или директна (за някои по-стари модели на Garmin), или чрез импорт / експорт на файлове във формати GPX, KML и TXT. С помощта на модула GPS може да се:

 • Импортират / експортират точки и следи от и към GPS устройството.
 • Навързват последователност от точки в следи.
 • Автоматично да се затварят следите в контури с изчистване на топологията.
 • Затворените контури да се експортират в SHP формат, компресиран в ZIP за регистрация в ИСАК.
 • Избрани графични елементи да се визуализират върху сателитните снимки в Google Earth.
 • Поддържа директна връзка с устройството с възможност да се записва местоположението в реално време и по-късно да се възпроизвежда цялото движение. Поддържат се следните видове връзки:
  • устройства Garmin с протокол PVT през USB/COM порт
  • Bluetooth GPS устройства като Garmin GPS 10x, Garmin GLO, както и мобилни устройства с операционна система Android
  • Windows Location/Sensor услуги за устройства с операционна система Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10

Начин на ползване

Това видео показва начина на ползване на модул GPS за директна комуникация на CadIS с Garmin GPSmap 60CSx за добавяне на новоразработена площ към Блок Земеделска Земя (БЗЗ) и използване на новия модул Административна карта на България в CadIS.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.