Разработен е нов модул WEB Карти за визуализация в CadIS на растерни изображения от публични сървъри.

Функционалността на модула се управлява от меню Основа > WEB карти > Добавяне или от функцията „Добавяна на Web карта“ на иконното меню на помощен прозорец Основа.

Тези растерни  карти се трансформират автоматично в текущата координатна система на CadIS и работят във всички координатни системи, които се поддържат в CadIS.

Наличните източници на растерни WEB карти са:

Open Street Map

InspireOrthophoto2020 (Централна България)

InspireOrthophoto2021 (Южна България)

InspireOrthophoto2022 (Северна България)

InspireParcels – имотите от АГКК

InspireBuildings – сградите от АГКК

Google Сателит

Google Карти

Налични са и други публични източници на растерни карти.

Вижте как се ползват WEB карти в рубриката Как да? на http://help.cadis.bg.

Това видео показва как се ползва модул WEB Карти в CadIS.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.

Вижте повече за работата с модул WEB Карти чрез помощен прозорец Основа тук.