CAD и ГИС в едно

CadIS съчетава в себе си функционалността на CAD система и ГИС приложение. Това е липсващото звено в съвременните софтуерни разработки за обработка на географски данни. CadIS не е допълнена CAD система с ГИС функционалност, нито е ГИС система с разширени проектиращи функции. Тя е специализиран софтуерен продукт за създаване и поддържане на качествени ГИС данни.

Предимства на CadIS

Предимствата на CadIS пред другите продукти на пазара се състоят в това, че с негова помощ могат да бъдат извършвани разнообразни дейности, свързани с обработката на кадастрални и други географски данни – изготвяне на проекти за промяна на кадастъра, създаване на застроителни, устройствени, парцеларни и комасационни планове; предпроектни проучвания, екзекютиви, управление на земеползването, управление на защитени територии.

Продуктът има широко разпространение в професионалните среди. Използва се от:

  • Министерства, агенции и други държавни ведомства;
  • Областни и общински администрации;
  • Геодезически фирми;
  • Архитектурни бюра;
  • Земеделски производители;
  • Акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)

Това видео демонстрира възможностите на CadIS за регистрация на извършените огледи на обработваните площи в областа на земеделието.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.