векторни формати

Стандартни текстови данни

CadIS разпознава и поддържа множество популярни файлови формати, използвани за трансфер на данни. Системата разпознава стандартните текстови формати CSV и DBF, интерпретира SQL изрази и може да приема данни от системния клипборд. CadIS поддържа различни кодировки на кирилските текстове – DOS, Windows 1251 и Unicode. Това позволява реално да се обединяват данни от всякакви източници.

Чрез модула Потребителски таблици потребителят може да дефинира данни с произволна структура в базата на CadIS. Тези таблици могат да бъдат попълвани ръчно или автоматично с данни от файлове или от клипборда.

Векторни формати

Поддържаните векторни файлове са: SHP, MIF, DXF. SHP и MIF са ГИС формати и поддържат примитивите: точка, полилиния и мултиполигон, като към всеки запис е прикачена и текстова информация. CadIS чете данните, записани в тези структури, в цялата им пълнота. В DXF различните примитиви се намират в различни слоеве и имат собствено оцветяване. В CadIS DXF данните се импортират в съответните слоеве и се визуализират с техните цветови настройки.

Силата на системата е в това, че при приемане на данни от външни източници няма никаква загуба на информация.