Анализ на таблични данни

При обработка на таблична информация, потребителят разполага с богат инструментариум от функции за анализ на данните като:

  • филтриране, сортиране, агрегиране,
  • за извършване на операции между данните в отделните колони:
    • конкатенация, изваждане и конвертиране на малки и главни букви за текстовите данни
  • и всякакви аритметични операции за числовите данни.

Обработване на геометрични данни

За геометричните данни CadIS предлага уникален механизъм за автоматична корекция на топологията за мултиполигони. Това предпазва възникването на грешки от самопресичане, като потребителят задава минималния размер на валидния затворен контур като параметър.

В системата са заложени функции за геометрични операции между полигони като:

  • сечение, обединение и изваждане
  • сравнение и покритие
  • генерализация (премахване на излишни точки при запазване формата на фигурата).

Използването на параметъра дава възможност автоматично да се отстранят несъществените фигури от резултата.

С тази си функционалност CadIS позволява на потребителя бързо да извършва сложни геометрични и семантични анализи, извършвайки тежките и сложни операции, като му дава възможност да се концентрира върху своите творчески задачи.

Това видео показва възможностите за автоматична корекция на топологията като за демонстрация се ползва изчистването границите на блоковете земделска земя, получени от GPS следи

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.