Функционалност за подпомагане на земеделието в CadIS

За подпомагане дейността на работещите в областта на земеделието, в CadIS е разработена уникална функционалност за поддържане на информация за обработваните от тях площи. Това включва контурите на блоковете и мероприятията провеждани върху тях, класифицирани по стопански години. По този начин земеделците могат:

  • да следят сеитбооборота,
  • да защитят проекти за биопроизводство,
  • и да кандидатстват за субсидии по мярка „Агроекология”.

Като цяло – да поддържат земята в добро агроекологично състояние.

Земеделски мероприятия

В системата се регистрират отглежданата земеделска култура за стопанската година, нейния предшественик, сорта й и всички проведени мероприятия като:

  • оран и сеитба
  • торене и третиране
  • и прибиране на реколтата.

Регистрират се и всички обследвания, бедствия, нападения, лабораторни изследвания и проверки. Събираните данни са изключително полезни за управлението на земеделската работа. Те повишават ефективността на производството и конкурентноспособността на българските земеделски продукти.

Тези данни могат да се използват и за представяне пред проверяващи органи или застрахователни компании.

Регистър „Моите имоти“

CadIS позволява поддържане на регистъра „Моите имоти“, от който автоматично се експортират декларациите по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ, които на свой ред се ползват за изготвяне на споразумения за ползване.

Това видео демонстрира възможностите за импортиране на парцелите от предишни кампании, получени чрез Системата за електронни услуги на ДФЗ и подготовката им за новата кампания по очертаването в ИСАК.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.