Софтуер за земеделие

Данни за мероприятията в CadIS

При регистриране на мероприятия, системата поддържа богата и разнообразна информация за тях. Потребителят има възможност да определи началото и края на стопанската година. Това позволява да се регистрира и втора култура в същата календарна година. Системата автоматично следи датата на мероприятието да е в границите на стопанската година.

За всяко мероприятие системата дава възможност да се въведат извършените разходи, както и приходите при събирането на реколтата. В резултат земеделският стопанин може да получи точна информация за рентабилността на блока и да анализира ефективността на дейността си според използваните култури, сортове, препарати и торове.

Тази функционалност на CadIS е еднакво приложима за всички видове земеделски площи – орни земи, трайни насаждения, пасища и други.

Това видео показва въвежданите данни за мероприятията през стопанската година

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.