Регистър „Моите имоти“

Регистър „Моите имоти” е функционалност на CadIS, която поддържа информация за имотите, върху които ползвателя има директни права за ползване. Тези имоти са или негови собствени, или са наети, или са арендувани.

Регистърът позволява на ползвателя да следи срокът на кои договори за наем или аренда предстои да изтече. Така той своевременно може да предприеме действия по тяхното преподписване. Също така може да отбележи от кои имоти изрично се интересува или категорично не се интересува да закупи или да наеме.

Визуализация на регистъра

Потребителят на CadIS има възможност да визуализира регистъра „Моите имоти“ с различни цветове върху картата. Тази функционалност позволява на арендаторите да поддържат „живи” списъците с имотите, които обработват и онези имоти, които ги интересуват. Ефектът за земеделците е, че така се подпомага постигането на окрупняване на блоковете земеделска земя, които те ползват. В същото време така се спестява и време за оценка на оферта за даден имот.

При наличие на данни от кадастъра в ZEM или CAD формат, началното запълване на регистъра става абсолютно автоматично, но е нужно оператора да потвърди така изградените данни.

Поддържане на регистъра

Поддържането на регистъра „Моите имоти“ не е трудоемко. За него са необходими само две неща. Първото е да се въвеждат данни за новозакупените или новонаетите имоти, а другото е да се отбелязва от кои имоти се интересува ползвателя при поява на оферта и кои категорично е отхвърлил за разглеждане.

Така поддържания регистър е готов по всяко време за експортиране в цифров вид на декларациите по чл.69, ал.1 и чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за подаване в ОСЗ и изготвяне на споразумения за ползване.

Това видео показва зареждане, редактиране, въвеждане и експорт на данни в регистър Моите имоти.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.