Очертаване за получаване на европейски субсидии

За получаването на европейски субсидии българските земеделски производители трябва ежегодно да регистрират ползваните площи в системата на Разплащателната агенция ИСАК. Декларирането на точните граници на парцелите е изключително важно за изплащането на максималната стойност на субсидията и избягването на санкции. Очертаването в CadIS гарантира прецизността на данните и спестява време при подаването на заявлението.

Заявленията за ползваните площи се подават в общинската служба по земеделие от 1 март до 15 май. Има възможност за закъснение до 9 юни, за което се дължи санкция в размер 1% за всеки просрочен ден.

Автоматично превръщане на GPS следи в БЗЗ

В продукта е интегрирана уникална функционалност за автоматичното превръщане на следа от GPS устройство в блок земеделска земя. Тя работи както със следи, получени от нарочно замерване по външната граница на блока, така и в резултат от работата на селскостопанските машини.

Ако по време на измерванията на полето са спазени определени изисквания за именуване на следите, CadIS автоматично привързва импортираните данни от GPS устройството към съответното мероприятие или обследване в базата данни. Това позволява на земеделския стопанин да сравни обработените площи с началния контур на блока земеделска земя. При сравнението автоматично се премахват несъществените разлики, като допустимото отклонение се определя от оператора.

Това видео показва различни начини за създаване на Блок Земеделска Земя (БЗЗ) с CadIS.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.