Данни от геодезически измервания

Като система, използвана в кадастъра, CadIS работи с изключителна точност и дава възможност за импортиране на данни от преки геодезически измервания без загуба на точност. Измерванията могат да бъдат извършени с тотални станции или GPS устройства. CadIS поддържа богат набор от формати за изчитане на данните: KOR, KPT, текстови файлове, XML и GPX.

Трансформиране на координатни системи

Импортираните измервания могат да бъдат в различни координатни системи. CadIS предоставя възможности за трансформиране на координати между следните координатни системи:

  • БГС2005 (новият стандарт за кадастъра)
  • КС1970 (стандарт за КВС и кадастрални планове)
  • географски координати (дължина, ширина)
  • UTM (международен стандарт)
  • и остарелите Софийска, КС1930 и КС1950.

Тези трансформации запазват изискваната точност за кадастрални дейности (в порядъка на 20 см) и нямат отклонение спрямо стойностите, получени чрез трансформация с официалната програма на АГКК BGSTrans.

Работа с GPS устройства

При работа с GPS устройства, CadIS дава възможност за сваляне и качване на геометрични контури и точки директно в устройствата. Системата автоматично трансформира координатите от зададената координатна система на цифровия модел в координатите, с които работи GPS устройството. По този начин отпада нуждата от допълнителен външен софтуер за трансформация на координати и комуникация с GPS устройства.

Това видео показва начина на ползване на модула за зареждане и запис на GPS данни в GPX формат.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.