Семинар за изготвяне на споразумения за ползване с CadIS9 на 7 юли 2024 в Добрич

споразумения за ползване

19.06.2024 | Публикувано в Новини, Обучения

Тъй като наближава ежегодната кампанията по изготвяне на споразумения за ползване и поради големия интерес към нашите семинари, организираме еднодневен семинар-обучение по изготвяне на споразумения с помощта на софтуерния продукт CadIS.

Семинарът ще се проведе на 7 юли 2024 (неделя)  от 10:00 до 16:00 часа.

Семинарът ще се проведе в парк хотел Изида гр. Добрич.

Условия за участие:

Семинарът е подходящ за потребители на CadIS, добре владеещи работата с продукта и познаващи нормативната база за изготвяне на споразумения за ползване.

Необходимо условие за участие в семинара е курсистите да са запознати с указанията за изготвяне на споразуменията според изискванията на МЗХ.

Цената за участие в обучението е 200 лв без ДДС на курсист.

Регистрация за участие:

Участието в семинара става само с предварителна регистрация, тъй като местата са ограничени. Заявките за участие се приемат на тел. 0888 570 117 или на e-mail bbalchev@cadis.bg.

Проведени обучения за изготвяне на споразумения досега:

 • 15 август 2023
 • 10 август 2023
 • 28 юни 2023 г.
 • 27 юни 2023 г.
 • 05 август 2022 г.
 • 10 август 2021 г.
 • 05 август 2021 г.
 • 19 август 2020 г.
 • 17 август 2020 г.
 • 22 август 2019 г.
 • 08 август 2019 г.
 • 06 август 2019 г.
 • 10 август 2018 г.
 • 07 август 2018 г.
 • 03 август 2017 г.
 • 30 август 2016 г.
 • 11 август 2015 г.
 • 12 август 2014 г.

Промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

споразумения за ползване

27.01.2017 | Публикувано в Новини

На 26.01.2017 г. в последното си заседание Парламентът прие на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в които има два основни акцента.

Отпадане на забраната за споразумения с трайни насаждения

В гласуваните промени се предвижда да отпадне забраната за имоти, декларирани с начин на трайно ползване „трайни насаждения“, да бъдат включвани в споразуменията за ползване. Така имоти, засадени с овошки, лозя и други видове трайни насаждения ще могат също да бъдат включвани в споразуменията. Добрата новина за нашите потребители е, че тази възможност вече е реализирана в CadIS и е публикувана в поредната актуализация на продукта.

Нова процедура за пасища, мери и ливади

Вторият акцент в промените се отнася до въвеждането на нова процедура за създаване на масиви за ползване за пасища, мери и ливади. Окрупняването ще става по споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни, които ползват пасища, мери и ливади под нормата за площ на една животинска единица. С тези изменения се цели окрупняване на имотите, които животновъдите ползват за отглежданите пасищни селскостопански животни.

Имотите, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от техните собственици, т.е. „белите петна“, ще се разпределят между ползвателите.

Срокове за подаване на заявления

Споразуменията ще се сключват и актуализират до 20 декември за следващата календарна година. Заявленията за участие ще се подават до 31 октомври в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите. За стопанската 2016-2017 г. предвидените срокове в тази разпоредба ще бъдат удължени с четири месеца.

Представяне на CadIS в Стара Загора на 15 април 2015 г.

Земеделие

03.04.2015 | Публикувано в Новини

На 15 април 2015 г. в конферентната зала на хотел Мериан Палас в град Стара Загора ще се състои представяне на програмния продукт CadIS. Презентацията ще започне в 13:00 (след края на срещата на фермерите с експертите от Министерството на земеделието и храните).

Поканени са всички земеделци, за които представляват интерес възможностите на професионалния софтуер за очертаване в ИСАК и подготовка на споразумения за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ.