Нова версия на CadIS 6.61.0

27.04.2012 | Публикувано в Новини

Излезе новата версия на CadIS6. В нея значително е оптимизиран входа на файлове в CAD и ZEM формат, както и работата с табличния браузер. Добавени са и редица нови функционалности в модула Земеползване. Повече информация вижте в страницата Новото във версия 6, от където можете и да я свалите.

В CadIS 6 е добавен нов модул „Земеползване“

03.05.2011 | Публикувано в Новини

За подпомагане дейността на земеделските производители, в CadIS 6 е разработен нов модул „Земеползване”, който дава възможност за поддържане на информация за обработваните земеделски площи, мероприятията, провеждани върху тях, класифицирани по стопански години. и подпомага регистрацията в ИСАК. Прочетете повече за възможностите на модул „Земеползване”, за предимствата от неговото използване и за текущото му развитие в страницата Нововъведения.