АГКК въвежда КС 2005, CadIS е готов за това

16.06.2015 | Публикувано в Новини

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) със Заповед № РД-13-207/16.06.2015 за промяна на формата за обмен на кадастрални данни въвежда на практика координатна система (КС) 2005.

CadIS версия 6 с модула си CoGo притежава необходимата функционалност за трансформация между координатните системи. Модулът CoGo е задължителен и при печат на кадастрални карти заради разграфката на КС 2005, която е в географски координати.

Ползвателите на по-старите версии на CadIS трябва да закупят актуализация на системата до версия 6, ако работят с данни от АГКК.

Министерството на земеделието и храните води преговори с АГКК за прехвърляне подръжката на картата на възстановената собственост (ZEM файлове) от АГКК, което на практика означава преминаването ѝ в КС 2005.

В модула CoGo са добавени нови координатни системи

26.09.2011 | Публикувано в Новини

Екипът положи значителни усилия през последните няколко месеца за прилагане на най-новите разработки в областта на географските координатни системи в световен мащаб. Модулът CoGo е преработен изцяло и е готов за влизането в сила на съвременната координатна система БГС2005, за което се чака публикуването на инструкция към наредба на МРРБ.