CadIS вече и на таблет!

07.01.2013 | Публикувано в Новини

Новата версия на CadIS 6.69.0 вече е достъпна и за потребителите на таблети, работещи под Windows 8.

Разработчиците от БСТ ЕООД, стремейки се да бъдат постоянно в крак с новите технологии, предложиха на клиентите на CadIS версия, която може да се инсталира на таблети, работещи под Windows 8, която може да обработва и различни жестове с пръсти по екрана, което е естествения начин на работа с такива устройства.

Ползването на CadIS на таблети е изключително удобно в случаите, когато се налага визуализацията на местоположението чрез GPS устройство Garmin в реално време върху заредените данни – имоти от КВС, блокове земеделска земя, ортофото снимки и всички останали.

CadIS изцяло интегрира цифровата ортофото карта на МЗХ

23.11.2012 | Публикувано в Новини

Министерството на земеделието и храните предоставя възможност за закупуване на цифровата ортофото карта (ЦОФК) или част от нея, която представлява самолетна или сателитна снимка на земната повърхност към даден момент.

CadIS предоставя функционалност както за визуализация на разграфката на ЦОФК, така и за ефективна работа с получените растерни карти във формат BGR.

Цифровата ортофото карта се използва за основа в ИСАК при очертаването на физическите блокове и допустимите за подпомагане площи и е сравнима по точност с GPS измерванията за разлика от безплатно предоставените карти в Google или Bing.