Коректно очертаване на обработваните площи за заявяване в ИСАК

06.12.2011 | Публикувано в Статии

От приемането на България за пълноправен член на ЕС, родните земеделски стопани имат възможност да се възползват от финансиране на дейността си от специализираните фондове на съюза. Целта на това финансирането е да подпомогне фермерите в поддържането на земеделската земя в добро агроекологично състояние. За да участват в разпределянето на субсидиите, земеделците у нас трябва всяка година да очертават обработваните от тях площи и да ги заявяват в интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Основен фактор за получаване на пълните субсидии и избягване на санкции е прецизното и коректното деклариране на границите на обработваните блокове земя. Тук софтуерният продукт CadIS може да окаже значителна помощ на земеделските стопани в няколко направления:

Първо: точност и сигурност на подаваната информация

Земеделецът има възможност да обходи ползваните земеделски земи с GPS устройство и така да измери най-точно реалните граници на обработваната земя. След това CadIS му дава възможност директно да прехвърли данните в програмата, да ги обработи и види резултата върху сателитна снимка от Google Earth. Автоматичното изчисляване на площите както и проверките за коректност на измерванията допълнително дават яснота на фермера за подаваните данни по време на регистрацията.

Второ: топологична коректност на данните

Това е важен момент при подготовката на данните, а CadIS предлага съществени облекчения за потребителя. Вместо да гледа блок по блок дали се пресичат, или са останали дребни площи, програмата дава възможност с натискането на един бутон да провери за грешки всички контури и да визуализира проблемните области.

Операторът има възможност да провери как изглеждат обработваните площи върху сателитните снимки в Google Earth и да вземе решение за корекция на грешките. Самата корекция се извършва изключително просто с посочването на сгрешения и вярно очертания блок.

Трето: предпазване от санкции

Read more →