Промоция на CadIS8

28.06.2019 | Публикувано в Новини

Най-популярният софтуер за кадастър и земеделие CadIS8 е на пазара от 01.07.2019 г., с което се прекратява поддръжката на CadIS7. Налични са нови модули, функции и цялостно подобряване и улесняване на работата на потребителите с програмата. Вижте какво е новото във версия 8.

Нови видове лицензи

CadIS версия 8 предлага нови гъвкави начин за придобиване на право за ползване на CadIS (вижте подробно описани видовете лицензи), като освен закупуване, е възможно и наемане на лиценз за различен период от време. Наличен е и Калкулатор на Цена, където бързо и лесно се настройва желаната конфигурация и се генерира заявка за закупуване или наемане на лиценз за желан брой компютри.

Промоционални условия за надграждане на предишните версии на CadIS до версия 8!

Всички потребители, които притежават лиценз за CadIS7 получават безплатно CadIS8 със срок за актуализация до 01.07.2020 г.
Всички потребители, които са придобили лиценз за CadIS7 след 01.07.2018 г. получават двугодишен срок за актуализация на CadIS8 от датата на закупуване на CadIS7.
Всички потребители, които притежават лиценз за CadIS6 получават CadIS8 със срок за актуализация до 01.07.2020 г. срещу 1000 лв без ДДС.
Всички потребители, които притежават лиценз за CadIS5 получават CadIS8 със срок за актуализация до 01.07.2020 г. срещу 1500 лв без ДДС.

Срокът на промоцията е до 01.07.2020 г.

След този срок надграждането до CadIS8 със срок за актуализация до 01.07.2021 г.
от CadIS7 е на цена 1000 лв без ДДС, а от CadIS6 е на цена 1500 лв без ДДС.
Надграждане от по-стари версии не се допуска.

След 01.07.2021 г. е възможно надграждане само на CadIS7 до CadIS8 на цена 1500 лв без ДДС със срок за актуализация до 01.07.2022 г.

След 01.07.2022 г. надграждане до CadIS8 от по-стари версии не се допуска.

Промоция на CadIS7

CadIS7

20.06.2017 | Публикувано в Новини

Най-популярният софтуер за кадастър и земеделие CadIS7 вече е на пазара с нов визуален интерфейс, значително повишено бързодействие при изобразяването на графични елементи и огромен набор от нови възможности.

Нов визуален интерфейс

CadIS7 идва с нов, модерен интерфейс, който не само прави продукта да изглежда по-приятно, но и отговаря на съвременните хардуерни изисквания, наложени от новите модели монитори с високи резолюции (4K), както и от новата операционна система Windows 10, която ги поддържа.

Улеснения в работата на потребителите

CadIS7 предлага по-опростен потребителски интерфейс за управлението на табличната информация. Функциите за филтриране и анализиране на данните са значително улеснени, което позволява по-бърза и по-ефективна работа.

Добавени са прозрачности при изображението на обектите на картата. Увеличен е наборът от стандартни щриховки при запълване на обектите и е добавена възможност за създаване на модели на запълване, дефинирани от потребителя. Вече е възможно при оцветяване на картата потребителите да използват над 16 милиона цвята, а при мащабирането са въведени нива на видимост, т.е. потребителят може да определи при какъв мащаб даден елемент да бъде видим на картата.

Добавен е модул „Административна карта на България“, включващ държавни, областни, общински и землищни граници.

За земеделците

Различните функционалности в модул „Земеползване“ са разделени в няколко панела:

  • Панел „Идентификация на земеделските парцели (ИЗП)“ включва работата с физически блокове и легитимни площи
  • Панел „Правно основание“ – всички дейности по изготвяне на споразумения за ползване
  • Панел „Земеползване“ включва блоковете земеделска земя, мероприятия, обследвания, торове, препарати и т. н.

За кадастъра

Във връзка с промените на CAD формата за обмен на данни, версия 4.0.3, е реализирана съвместимост на слоевете „Защитени зони“, „Черноморско крайбрежие“, „Подземен кадастър“ с новия формат.

Реализирана е пълна поддръжка на координатна система КС 2005 Кадастрална. CadIS поддържа и пълна съвместимост на трансформациите на координатните системи с официалния софтуер на Агенцията по кадастър BGSTrans. CadIS7 работи с точност в рамките на 0.001 мм, като е запазено традиционното за продукта високо бързодействие.

Специални отстъпки при надграждане на версията на CadIS!

Само до 1 ноември 2017 г. ползвателите на лицензи на CadIS, конфигурирани със закупените модули, могат да ползват специални отстъпки за надграждане до CadIS7, а именно:

  • Лицензи, закупени след 1 юни 2016 г. се надграждат безплатно;
  • Лицензи за CadIS6, закупени преди 1 юни 2016 г. ползват 30% отстъпка от стандартната цена за надграждане на CadIS от версия 6 до версия 7;
  • Лицензи за CadIS5 ползват 30% отстъпка от стандартната цена за надграждане на CadIS от версия 5 до версия 7;
  • При закупуването на нови лицензи и модули се ползва 20% отстъпка от стандартната цена на лиценза/модула.

Отстъпките до 1 ноември 2017 г. не могат да се комбинират с отстъпките за количество.