Разрешаване на проблема със застъпените площи с помощта на CadIS

затъпени площи

07.12.2011 | Публикувано в Статии

Един от сериозните проблеми, които се появяват при регистрацията на земеделските парцели за субсидиране по европейските програми, са застъпванията на декларираната земя между отделните бенефициенти. Той съществува още от началото на процедурите по регистрация и причините за това могат да бъдат няколко:

  • Неправилно разпознато местоположение на парцелите върху ортофото картата;
  • Неволни грешки при очертаване на границите обработваните площи;
  • Спорове между собствениците на земята и ползвателите й;
  • Лични конфликти между бенефициентите.

Застъпванията на декларираните площи от различните бенефициенти може да доведе до сериозни проблеми, като обявяване на препокритата площ за над-декларирана и налагане на санкции.

Софтуерният продукт CadIS може да бъде полезен за кандидатите за земеделски субсидии във всяка от горните ситуации. И ако в последните два случая CadIS може само да визуализира местоположението на застъпванията, то в първите два може значително да помогне за коригирането на грешките и за предпазване от тяхното повторно появяване.

Как CadIS може да помогне в ситуации със застъпване на декларираната земя?

В кампания 2010 за подаване на заявления по СЕПП, Държавен фонд „Земеделие” добави две нови функции за подпомагане на стопаните коректно да декларират земите си:

  • Импортиране в ИСАК на контурите на парцелите в цифров вид при подаване на заявление;
  • Предоставяне на деклараторите контурите на регистрираните площи в цифров формат, за което се подава заявление.

CadIS дава възможност за зареждане на предоставените данни от ДФЗ и сравняване на декларираните контури от отделните декларатори, като автоматично изчислява всички застъпвания и посочва техните местоположения и площи.

Ползвателите на системата имат възможност да коригират границите на парцелите си в програмния продукт и така да избегнат застъпванията при регистрацията през следващите кампании.

При необходимост земеделците могат и да добавят нови парцели, измерени с GPS устройства и коригирани автоматично със специалните функции в CadIS.

Така подготвените и проверени контури в CadIS могат да се експортират директно във формат, готов за регистрация в ИСАК като за всеки бенефициент се създава отделен файл. По този начин в една инсталация на продукта, могат да бъдат очертани земите, обработвани от различни стопани с гаранция за качество на предаваните данни.