Услуги по обработката на географски данни

CadIS е мощен инструмент за обработка на географски данни, но за да може да бъде използван ефективно, са нужни и квалифицирани потребители. Затова създателите на продукта предлагат набор от услуги, за да подпомогнат клиентите си в тяхната дейност.

Обучения

За успешно усвояване на системата, производителят предлага обособени тематични курсове, представящи различните начини за ефективно ползване на продукта. За по-големи клиенти разработваме и специфични обучения за конкретната дейност на група потребители.

Обработка на данни

Когато се налага сложна обработка на данни, за потребителите може да се окаже по-изгодно да възложи тази обработка на екипа на фирмата-разработчик. Това важи особено силно, когато такива случаи са инцидентни. Специалистите на производителя могат ефективно да извършат тази услуга, което значително спестява време и ресурси на клиента. Така клиентът може да инвестира в оптимален брой лицензи и обучения на своите служители.

Консултации и специални разработки

Когато потребителите се сблъскат с нова дейност или нови технологии, свързани с ГИС, екипът от разработчици може да помогне с консултации за изграждането на базата данни, както и с разработка на допълнителна функционалност, с която да се улесни работата на клиента.

Документация на CadIS

За всички потребители на продукта е достъпна онлайн документация на CadIS, която се актуализира постоянно. Там може да се намери полезна информация как се извършват определени функции в програмата, както и описание на предназначението на основните панели, бутони и менюта.