Консултации

В стремежа си да окаже пълно съдействие на своите клиенти, екипът на CadIS, под формата на консултации с клиентите, е в състояние внимателно да проучи и анализира специфичните дейности на клиентите и да предложи ефективно решение за конкретни задачи при спазване на пълна конфиденциалност.

Решенията могат да включват:

Разработки

Екипът на CadIS предлага и лични разработки за всеки клиент. Клиентът може да поръча разработването на специфичен за своята дейност модул, който да се интегрира напълно в CadIS и да придобие изключителното право на ползване за него.

Ако клиентът има ценна идея за изграждане на собствена база данни или иска да предложи качествено иновативно решение, екипът е в състояние да го реализира и да го внедри при строго спазване на договорените правила.

Клиентът си запазва правото самостоятелно да използва разработения модул като по този начин извлече максимална полза за себе си.

Екипът на CadIS е отворен за реализация на всякакви иновативни решения заедно с всеки клиент.