обучение за работа с CadIS

Стандартни обучения за потребители на CadIS

За повишаване на продуктивността на нашите потребители, предлагаме на своите клиенти специално разработени курсове и обучения за работа с CadIS на следните теми:

Всеки курс се провежда в групи по 10 човека в два последователни дни по 5 часа. Всеки обучаем работи на индивидуален компютър. Ако няма собствен, фирмата може да осигури такъв за времето на курса. Датите за провеждане на курс и темата се обявяват в рубриката Новини.

За ваше удобство, ако не сте от София, обучението може да се проведе във вашия град, стига в даденото населено място да се съберат достатъчно желаещи за курс.

Специализирани обучения

Всеки клиент може да поръча провеждането на тренинг на стандартна тема или да поиска разработване на специфично за него обучение. Такова обучение се провежда при събиране на достатъчно голяма група курсисти. Това на практика се оказва най-ефективния метод на обучение защото работата с CadIS се преподава и упражненията се правят, използвайки конкретните действия и данни, с които работят обучаемите.