03.05.2011 | Публикувано в Новини

За подпомагане дейността на земеделските производители, в CadIS 6 е разработен нов модул „Земеползване”, който дава възможност за поддържане на информация за обработваните земеделски площи, мероприятията, провеждани върху тях, класифицирани по стопански години. и подпомага регистрацията в ИСАК. Прочетете повече за възможностите на модул „Земеползване”, за предимствата от неговото използване и за текущото му развитие в страницата Нововъведения.