23.01.2012 | Публикувано в Статии

В наши дни GPS устройствата навлизат все повече в живота ни и могат да се намерят във всеки по-голям магазин за техника. В тази статия ще опишем по-важните техни характеристики с цел да подпомогнем избора на обикновените потребители за конкретните им нужди.

gps-11GPS устройствата могат да се разделят на няколко основни направления, в зависимост от тяхното предназначение и използвани технологии:

 • Устройства за геодезически точно определяне координатите на точка.
  Това са двукомпонентни професионални уреди, използвани основно от геодезически компании, за измерване с милиметрова точност, която се постига с допълнителна обработка на суровите данни със специализирани софтуерни програми. Цената им е от порядъка на няколко десетки хиляди лева.
 • Устройства за водене на селскостопански машини.
  gps-12Тяхната цел е прецизна навигация на техниката за повторно преминаване по един и същ маршрут, за да се минимизира отъпкването на посевите при изпълнението на различните мероприятия. Постиганите на практика точности са в рамките на десетки сантиметри. Тези устройства се вграждат в селскостопанските машини, работят в реално време и към тях могат да се включат устройства за управление на самата машина. Цените са между 10 000 и 20 000 лева.
 • gps-13Устройства за измерване на разстояния и площи.
  Те са предназначени за записване на координатите на точки и следи от местоположението на устройството и са подходящи за използване в земеделието с цел измерване на разстояния и площи. Има два основни класа такива устройства: по-високият клас уреди постигат точност под един метър и струват от порядъка на 10 000 лева, а по-ниският клас уреди работят с точност в рамките на 2-3 метра и цената им варира между няколкостотин до няколко хиляди лева в зависимост от допълнителните компоненти.

 • Устройства за навигация.
  Това са най-масово използваните GPS устройства. gps-14Те служат за подпомагане намирането на зададени координати и да водят човек или автомобил по пътищата, налични в заредена в устройството карта. Този тип устройства целят изчисляване на посоката, предвиждане на маршрута и упътвания за избор на път при достигане на кръстовища. Тъй като работят със зададена карта, координатите, получени от датчика, се използват за намиране на най-близката точка от наличната в устройството пътна мрежа, поради което не са особено точни. Достатъчната точност за определяне на местоположението е в рамките на десетина метра. Цената им варира между няколкостотин до няколко хиляди лева в зависимост от допълнителните компоненти.
 • gps-15Устройства за проследяване.
  Обикновено се монтират в техника (най-често автомобили или селскостопанска техника) и целят проследяване или откриване на машината в случай на кражба. Те предоставят информация в реално време за местоположението, скоростта на движение, работния режим и други характеристики на машината на компютри в диспечерски центрове. Точността им при определяне на местоположението е в рамките на десетина метра. Цените варират в широки граници и най-често се предлагат заедно с услугата за проследяване.

Точността на координатите зависи не само от вградения GPS датчик, но и от броя спътници, използвани в момента на измерването. Антената трябва да „вижда“ максимална част от небето, за да прихване най-голям брой спътници. За това покрай високите сгради, в гората или дефилето точността значително се влошава. По-скъпите модели GPS-и позволяват повишаване на точността с използването на допълнителни модули, поддържащи платени услуги за диференциални поправки, и тогава точността може да стигне до няколко сантиметра.

За очертаването на блоковете земеделска земя са нужни две основни функции: навигация, за откриване на точното място на блока и измерване и записване на реалната граница на терена. За целта са нужни устройства, които поддържат тези два типа функции. За навигацията GPS устройството трябва да поддържа възможности за качване на данни от компютър (карти или граници на имоти с достатъчен брой точки), а за измерването устройството трябва да има възможност за запис на следи и броя на точките да е достатъчно голям спрямо измерваните площи.

gps-16Макар че повечето устройства имат и двете функционалности, едната е преобладаваща, а другата може да има ограничения. Например навигационните се привързват към пътищата в картата, което влошава точността на измерването; при проследяващите антената е скрита в автомобила, което пречи на видимостта към спътниците и отново понижава точността; измерващите имат по-малки екрани, което пречи за навигацията; навигационните имат ограничение за броя записвани точки в следа или я генерализират прекалено много.

За очертаване на земеделски площи препоръчваме да се изберат такива GPS устройства, които притежават възможност за навигация и поддържат навигационна карта; да може в тях предварително да бъдат качени границите на площите за очертаване; ако има навигационна карта, тя да може да бъде изключвана, така че точките да не се „закачат” към нея; да имат възможност за използване на допълнителна карта памет, за да няма ограничения в броя на записаните точки и следи. И не на последно място, да постигат възможно най-голяма точност.