23.04.2012 | Публикувано в Статии

Потребителите на CadIS постоянно използват неговите възможности за визуализация на контурите в Google Earth, но понякога забелязват значително изместване на границите, измерени с GPS-устройство спрямо изображението в Googel Earth и съвсем основателно си задават въпроса от къде се получава разликата.

В интернет има много сайтове, предлагащи онлайн фотокарта от сателитни снимки като най-популярни са Google Maps и Bing Maps както и десктоп приложението Google Earth, използващо същите снимки, които използва и Google Maps, но с допълнителни възможности за наслагване на потребителски контури, измерване на разстояния, площи и други.

За да могат да се измерват коректно разстояния и площи, сателитните снимки трябва да се „напаснат” към равнинна координатна система като се привържат разпознати обекти (характерни сгради, паметници, кръстовища) от сателитната снимка, на които са известни координатите и снимката се „разпъне” по такъв начин, че обектите да си дойдат на правилните места. Този процес се нарича георефериране и е изключително сложен и трудоемък.

Точността на фотокартата зависи от целите, за които се прави и колкото е по-точна, толкова е по-скъпа. Картите, публикувани от Google Maps и Bing Maps са предназначени за ориентиране от масовия потребител и се разпространяват безплатно, поради което собствениците им не се стремят към преследване на голяма точност.

За целите на ориентацията картите на Google и Bing са достатъчно точни (в рамките на няколко десетки метри) и най-едрия мащаб на визуализация е от порядъка 1:1000 (1мм на екрана е 1 метър на терена), но за прецизно очертаване на границите при регистрацията на земеделските парцели тази точност не е достатъчна.

Освен точността на фотокартите в интернет сайтовете трябва да се вземе предвид и тяхната актуалност. gps-16Сателитните снимки са от различни периоди и от различни спътници с различни характеристики и макар, че се обновяват сравнително често за градските райони, за някои райони извън големите градове те могат да бъдат не само недостатъчно точни, но и отпреди 10 години.

В резултат се налага изводът, че границите, измерени дори и с туристическо GPS устройство (което дава точност в рамките на 2 метра и струва под 1000 лв.) са значително по-точни и достоверни от видимите на сателитните снимки в интернет сайтовете.

Свободните фотокарти в интернет могат да се ползват за ориентация и набелязване на места, които трябва да се измерят на терена с GPS устройство, но по тях не бива да се очертават граници за регистрация на обработваните земеделски площи в ИСАК, защото могат да доведат в последствие до големи санкции.

За разлика от свободните фотокарти в интернет, използваните в ИСАК фотокарти са изработени по значително по-прецизна технология и отговарят на точностите за очертаване на земеделски площи. Те се изготвят в изпълнение на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, тяхната точност е до 1м и се актуализират в рамките на 5 години.