20.06.2012 | Публикувано в Новини

В новата версия на CadIS 6.64.2 са добавени нови функционални възможности, подпомагащи земеделските производители лесно и бързо да изготвят и подадат декларации по чл.69, ал.2 и чл.70, ал.2 от правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в общинските служби по земеделие. Срокът на подаването им за 2012 година е 31 юли.

Декларациите по чл.69 и чл.70 се получават като експортни данни от регистъра „Моите имоти“, който служи за поддържане на информация за имотите, върху които има директни права за ползване.

След крайния срок за подаване на декларациите, ползвателите на земеделските площи заедно с общинските служби по земеделие трябва да изготвят и подпишат споразуменията за ползване по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2012/2013 година. С помощта на CadIS този процес е напълно автоматизиран и значително подпомага процедурата при подготовката на документите за обсъжданията.