23.08.2012 | Публикувано в Новини

Досега механизмът на разпределение на земята за комасация по ползване създаваше конфликт между отделните ползватели и затрудняваше процеса на окрупняване по време на предишните кампании, тъй като се разчиташе на сравнително отдавна определените характеристики на имотите.

С помощта на CadIS вече могат да се обединят графиката на имотите, регистъра на собствениците, регистъра на вписаните в ОСЗ договори за наем и аренда на земеделски имоти, декларациите за ползване по чл.69, ал.2 и чл.70, ал.2.

Заедно с блоковете земеделска земя, очертани в CadIS или физическите блокове (ФБ) от Системата за идентификация на земеделските парцели се определя много по точно и коректно обработваемата земя за конкретното ползване.

По този начин се гарантира, че влезлите в споразумение земеделски стопани предоставят равностойна земя за комасиране.

С използването на CadIS за очертаване на блоковете земеделска земя земеделците едновременно постигат:

  • Коректно очертаване в ИСАК на БЗЗ
  • Придобиване на правно основание за ползване на БЗЗ
  • Избягване на застъпванията между отделните ползватели
  • Подробно документиране на земеделските дейности
  • Автоматично изготвяне на документи за представяне пред институциите

Министерството на земеделието и храните оцени възможностите на CadIS и прие използването на продукта в общинските служби по земеделие при изготвянето на споразуменията за ползване за 2012/2013 година.