21.10.2012 | Публикувано в Новини

CadIS предлага ново улеснение за ползвателите на земеделски земи. В новата версия 6.67.12 е предоставена възможността за автоматично изготвяне на таблица 1 – най-трудоемката част от попълването на анкетната карта за регистрация на земеделските производители по Наредба 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

За всеки участник в споразумението за ползване се създава отделен XLS файл, съдържащ списък на номерата и площите на предоставените му имоти.

Така подготвените данни се предоставят на земеделските производители и са готови за импортиране в програмата за регистрация.