23.11.2012 | Публикувано в Новини

Министерството на земеделието и храните предоставя възможност за закупуване на цифровата ортофото карта (ЦОФК) или част от нея, която представлява самолетна или сателитна снимка на земната повърхност към даден момент.

CadIS предоставя функционалност както за визуализация на разграфката на ЦОФК, така и за ефективна работа с получените растерни карти във формат BGR.

Цифровата ортофото карта се използва за основа в ИСАК при очертаването на физическите блокове и допустимите за подпомагане площи и е сравнима по точност с GPS измерванията за разлика от безплатно предоставените карти в Google или Bing.