16.08.2013 | Публикувано в Новини

Готови са указанията за изготвяне на проекти за доброволни споразумения и служебни разпределения с помощта на CadIS. Процедурата e събразена с последните изисквания на Министерството на земеделието и храните.

Трябва да се обърне специално внимание на имотите с грешки в декларациите, които няма как да бъдат включени в масивите за разпределение. CadIS предоставя функционалност за изготвяне на справки и регистри на грешните декларации, които да бъдат предоставени на участниците в споразуменито за да им се даде възможност да коригират неточностите в документите си.