14.11.2013 | Публикувано в Новини

От м. октомври 2013 г. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) предлага безплатно услугата по автоматично изтегляне на данните за декларираните площи от земеползвателите за подпомагане по линия на директните плащания. Така всеки земеделец, който е декларирал площи за подпомагане през предходната година, може да си ги изтегли на своя компютър и да ги ползва като основа за предстоящата кампания.

Данните се получават от Системата за индивидуална справка по Директни плащания. За да се влезе в нея са необходими УРН, последните 4 цифри от ЕГН или БУЛСТАТ, и Персоналния код от Заявлението за директни плащания. Подробности за начина на достъп до цифровите данни на очертаването могат да се прочетат на страницата Видео ръководства за работа.

Получените контури са в ZIP архив, който съдържа SHP файл с очертаните граници на обработваемата площ. CadIS може да импортира този файл и той да се използва като база за нанасяне на корекции за следващата стопанска година. Това е една добра възможност за българските фермери да си спестят значителни усилия при подготвянето на данните за кандидатстване за кампанията за директни плащания за всяка предстоящата кампания.