14.01.2015 | Публикувано в Новини

Министерството на земеделието и храните публикува географски данни за площите в площите в добро земеделско състояние (Легитимния слой) по области.

CadIS зарежда тези данни и по този начин предоставя възможност на своите клиенти да видят каква част от земите им не са годни за плащане.