11.03.2015 | Публикувано в Новини

Министерството на земеделието и храните публикува окончателния лeгитимен слой за площите в добро земеделско състояние по области.

CadIS зарежда тези данни и по този начин предоставя възможност на своите клиенти да видят каква част от земите им не са годни за плащане.